Γενική αστική ευθύνη

Η Γενική Αστική Ευθύνη εμπεριέχει καλύψεις δείγμα των οποίων βλέπετε παρακάτω:

– Ακινήτων
– Οικογενειακή
– Ανελκυστήρων
– Οικοδομικών έργων
– Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (σχολεία, φροντιστήρια κλπ.)
– Εμπορικών επιχειρήσεων (καταστήματα, επιχειρήσεις κλπ.)
– Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
– Camping – κατασκηνώσεων
– Επιχειρήσεων θεάματος (θέατρα, κινηματογράφοι κλπ.)
– Μεταφερόμενων φορτίων & μηχανημάτων έργου
– Εκθέσεων & διοργανώσεων