Επαγγελματική αστική ευθύνη

Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη καλύπτει αξιώσεις του ζημιωθέντος από Ελεύθερο επαγγελματία που προκλήθηκαν συνεπεία της επαγγελματικής του δραστηριότητας, όπως:

– Ιατρούς (ιατρικό λάθος, παράλειψη)
– Φαρμακοποιούς
– Νοσοκομεία, κλινικές, δοκιμών φαρμάκων
– Αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς (λάθος, αμέλεια ή παράλειψη κατά τον σχεδιασμό ή την επίβλεψη / επιτήρηση έργου)
– Δικηγόρους (λανθασμένες νομικές συμβουλές, τήρηση προθεσμιών, λανθασμένος χειρισμός υποθέσεων)
– Λογιστές, φοροτεχνικούς (ανεπαρκής γνώση, εσφαλμένη πληροφόρηση, εσφαλμένη εκτίμηση περιουσίας)
– Διαμεσολαβούντων στη ασφάλιση (ασφαλιστές, πράκτορες, brokers)